Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Brezno27.2.2018

Päťdesiat odtieňov slobody

Kino Mostár, Švermova 7, Brezno

Fenomen Patdesiat odtienov vstupuje do tretej, zaverecnej fazy. Anastasia Steele a Christian Grey sa dobrovolne zriekli ...

Komunikácia so zahraničnými obchodnými partnermi

Dixon resort, Banská Bystrica

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP ...