Úvod > Aktuálne v meste > Kurzy, semináre, prednášky

Kurzy, semináre, prednášky - Mesto Brezno

Komunikácia so zahraničnými obchodnými partnermi

Dixon resort, Banská Bystrica

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP ...